Onderwijs speelt een belangrijke rol in Enschede. Met meer dan 60.000 van de bewoners die jonger zijn dan 27, vindt Enschede het van essentieel belang dat jongeren hun vaardigheden ontwikkelen en gebruiken om uit te groeien tot sociaal vaardige en gezonde burgers met een uitstekend perspectief op de arbeidsmarkt.

 

Scholen in Enschede

Enschede heeft een aantal uitstekende scholen, waarvan sommige de mogelijkheid bieden om internationaal of tweetalig onderwijs te volgen op elk niveau, van basisonderwijs tot universiteit. Naast onderstaande scholen zijn er nog Saxion HogeschoolArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Universiteit Twente.

 

De Prinseschool

De Prinseschool is een Nederlandse openbare basisschool met ongeveer 500 leerlingen. Het verzorgt onderwijs voor Nederlandse leerlingen, gericht op een hoge kwaliteit leren en een Early English Programme. Binnen de Prinseschool is er een groep Nederlandse kinderen (ca. 40 leerlingen) die extra lessen Engels krijgen in het kader van een speciaal programme voor hoogbegaafde kinderen, The Challenge Group.

 

Het Stedelijk Lyceum Zuid

Het Stedelijk Lyceum Zuid biedt internationaal voortgezet onderwijs. Een afdeling van de International School Twente opende haar deuren op de campus van Het Stedelijk Lyceum (HSL) Zuid in september 2011. De school heeft een vergunning van het Ministerie van Onderwijs. De opening van de middelbare school garandeert volledig onderwijs voor internationale leerlingen. HSL-Zuid biedt Nederlands onderwijs op alle niveaus en heeft een tweetalige afdeling.

 

ROC van Twente

ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) van Twente is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Zij verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor iedereen op alle niveaus. Deze omvatten alles, van het middelbaar beroepsonderwijs en –opleiding (BOO), het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs tot cursussen op maat. ROC biedt ook de mogelijkheid om stagiaires te plaatsen in een bedrijf.