Geschiedenis

Geschiedenis van Enschede

Enschede is het waard om te ontdekken. Vandaag de dag is Enschede het stedelijk hart van Oost-Nederland, met ongeveer 160.000 inwoners. Dat was met 4.000 inwoners rond 1860 wel anders. Enschede kende toen nog een stadsgracht en twee toegangspoorten. De contouren van één van die poorten zijn nog zichtbaar in één van de oudste straten: de Marktstraat. Zelfs veel inwoners lopen over de gedenksteen heen zonder zich te realiseren dat zich hier de Veldpoort bevond. Na 1860 kwam de textielindustrie in de stad tot bloei, door de mechanisering van het weef-en spinproces, waardoor het aantal fabrieken en inwoners exploratief groeide.

 

Branden, bommen en burgemeesters

Wat opvalt, is dat Enschede weinig echt oude gebouwen kent. De stad was een laatbloeier en bleef lange tijd klein. Daarnaast hebben er zich verschillende rampen voltrokken. De stad werd getroffen door drie stadsbranden, waarbij de brand in 1862 echt een ommekeer betekende in de geschiedenis. De hele stad brandde af. Er vielen wonder boven wonder slechts twee doden. Ook de bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden een verwoestende werking. De geallieerden dachten per ongeluk dat ze in plaats van Enschede een Duitse stad bombardeerden. Daar bovenop kwam nog dat het Enschedese stadsbestuur de slopershamer rigoureus heeft gehanteerd. Maar wie goed kijkt, zal zeker genoeg historisch en authentieks ontdekken.

 

Hoge heren

Een voorbeeld van een historisch pand is Villa Van Heek uit 1870 aan de Oude Markt, ook wel bekend als het huis met de stoep. Volgens de arme arbeiders zodat de steenrijke hoge heren vanaf de trap nog beter op hen konden neerkijken. In Enschede werd tussen 1900 en 1930 het grote geld verdiend. Wel bijzonder dat een paar decennia geleden de dames Van Heek hier met de pink omhoog thee dronken in de serre en dat iedere Enschedeër er nu een biertje kan drinken.

 

Veerkracht rode draad

Vanaf de jaren zestig volgde de ineenstorting van de textielindustrie. Wederom een regelrechte ramp. Van de beroepsbevolking was 85% werkzaam in de textiel. Maar Enschede zou Enschede niet zijn als de stad er niet bovenop zou krabbelen. Zoals dat ook gebeurde na de vuurwerkramp op 13 mei 2000, waarbij een hele woonwijk werd weggevaagd. Deze enorme veerkracht is terug te voeren op de mentaliteit van de inwoners. Enschede is een echte arbeidersstad. Van vroeger uit trokken veel immigranten naar deze grensstad. Harde werkers die met niets kwamen en onder slechte omstandigheden een bestaan moesten opbouwen. Enschede heeft met 158 nationaliteiten trouwens nog steeds een internationaal karakter. Enschede is vooral een bruisende stad. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Je voelt je er als nieuwkomer snel thuis.

 

Er zijn diverse informatieve en leuke websites om een indruk te krijgen van hoe Enschede er vroeger uitzag. Klik hier voor meer informatie.