UT en Unesco delen kennis over water.

De Universiteit Twente gaat nauw samenwerken met Unesco-IHE, om kennis te bundelen over water. Unesco-IHE, gevestigd in Delft, is het kenniscentrum over watermanagement van de Verenigde Naties.  Beide partijen hebben afgesproken onderzoek, personeel, faciliteiten en opleidingen te delen.